Mädchen und Junge auf dem Sofa mit einem Smartphone

Łatwe i szybkie zgłaszanie stanu licznika.

W odpowiednim momencie poinformujemy Cię – pocztą lub w formie cyfrowej – o konieczności zgłoszenia rocznego stanu licznika. Dane możesz przesłać online w bardzo prosty sposób.

Gdzie mogę znaleźć numer i stan mojego licznika?

Dla ułatwienia zebraliśmy instrukcje dotyczące najpopularniejszych urządzeń. Dzięki temu można szybko odczytać numer i stan licznika.
Licznik energii elektrycznej
Licznik gazu

1. Odczyt stanu licznika energii elektrycznej

Odczytaj stan licznika. W przykładach zaznaczyliśmy go na pomarańczowo. Ważne: odczytaj tylko liczby znajdujące się przed przecinkiem!

2. Zapisywanie numeru licznika

Zanotuj numer swojego licznika. W naszych przykładach zaznaczyliśmy go na czerwono. Ważne: odczytaj numer licznika tylko do myślnika!

Licznik dwutaryfowy (analogowy)
Zählerfotos polnisch Strom

Pomóż nam oszczędzać papier!

Chcesz w przyszłości otrzymywać coroczne wezwanie do odczytu stanu licznika w formie cyfrowej zamiast pocztą? Przy kolejnym zgłoszeniu stanu licznika podaj nam swój adres e-mail i potwierdź swoją zgodę, zaznaczając opcję „Potwierdzenie odczytu przez e-mail”. Tylko w takim przypadku możemy przejść z formy papierowej na e-mail. Jeśli podasz nam tylko numer telefonu komórkowego, będziesz otrzymywać powiadomienia o odczycie SMS-em.

Twoje korzyści:

  • Coroczna wiadomość e-mail z bezpośrednim linkiem do zgłoszenia odczytu stanu licznika
  • Automatyczne wypełnienie danych osobowych, takich jak numer odczytu licznika i adres
  • Ochrona środowiska dzięki mniejszemu zużyciu papieru

 

Podaj stan licznika

Masz pytania?

Zebraliśmy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z corocznym odczytem liczników.

Dlaczego raz w roku otrzymuję powiadomienie o odczycie stanu licznika od operatora sieci?

Tylko dzięki odczytowi licznika można określić rzeczywiste zużycie niezbędne do rozliczenia rocznego. Jeśli nie otrzymamy aktualnego odczytu stanu licznika, zużycie zostanie obliczone na podstawie dostępnych wartości. Z reguły wysyłamy prośbę o odczyt stanu licznika za pośrednictwem karty odczytu pocztą, e-mailem lub SMS-em. Stan licznika możesz podać online, telefonicznie lub na piśmie.Dlaczego otrzymuję powiadomienie o odczycie licznika przy zmianie dostawcy?

W przypadku zmiany dostawcy stan Twojego licznika jest nam potrzebny jako operatorowi sieci do rozliczenia opłat za korzystanie z niej. Wartości te przekazujemy dostawcy, który wystawia fakturę.

Jeśli nie otrzymamy stanu licznika w dniu zmiany dostawcy, zużycie zostanie obliczone szacunkowo.

 Czy muszę zgłaszać stan licznika przy wyprowadzce?

W przypadku przeprowadzki do nowego domu lub innego miasta należy odczytać i przekazać nam aktualny stan licznika. Równocześnie należy się wyrejestrować się u swojego dostawcy energii. Twoja korzyść: płacisz tylko za zużycie energii do dnia wyrejestrowania.Co się stanie, jeśli nie zgłoszę stanu licznika na czas?

Jeśli nie otrzymamy stanu licznika lub otrzymamy go po terminie, zużycie zostanie obliczone szacunkowo. Podstawę tych obliczeń będzie stanowić zużycie z poprzedniego roku rozliczeniowego lub wartości porównawcze.Co się stanie, jeśli stan mojego licznika był przez wiele lat obliczany szacunkowo, a nie odczytywany?

Jeśli wartości zużycia przez dłuższy czas były obliczane szacunkowo, zorganizujemy dodatkowy samodzielny odczyt przez klienta lub osobisty odczyt na miejscu. Odczyt stanu licznika to korzyść również dla Ciebie: dzięki rzeczywistym wartościom pomiarowym możesz lepiej kontrolować swoje zużycie.Inkasent pojawił się u mnie bez zapowiedzi. Czy inkasent musi ustalić ze mną termin wizyty?

Z reguły terminy odczytów nie są wcześniej ustalane. Nasi dostawcy usług odczytu liczników podejmują pierwszą niezapowiedzianą próbę odczytu licznika. W przypadku nieudanej próby zostawiają karteczkę. Następnie użytkownik ma możliwość podania stanu licznika telefonicznie, zaakceptowania proponowanego terminu lub ustalenia nowego terminu odczytu.Mam kilka liczników. Dlaczego moje liczniki są odczytywane w różnych terminach?

Dla każdego licznika określone są terminy odczytów. Jeśli masz kilka liczników, terminy ich odczytów mogą być różne. Otrzymasz od nas powiadomienie o nadchodzącym terminie odczytu stanu licznika.Zużycie gazu jest mierzone w metrach sześciennych (m³). W jakiej jednostce muszę podać stan licznika?

Przy odczycie stanu licznika podajesz zużycie w m³, zgodnie ze wskazaniem licznika. W rozliczeniu, które od nas otrzymasz, podajemy zużycie w kWh.Jak przeliczyć zużycie gazu z metrów sześciennych na kilowatogodziny?

Metry sześcienne przelicza się w przybliżeniu, mnożąc zużyte metry sześcienne przez ryczałtowy współczynnik 10. Na przykład w przypadku odczytanego zużycia wynoszącego 2000 metrów sześciennych przybliżone zużycie wynosi 20 000 kilowatogodzin. Do dokładnego przeliczenia potrzebne są parametry stanu i ciepła spalania. Objaśnienia i sposób obliczania ciepła spalania zamieściliśmy tutaj.